Obec Staré Hobzí
Staré Hobzí

Dotace "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

Leták My v tom Jihočechy nenecháme

Finanční příspěvek pro:
RODINY S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU
RODINY S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI VE VĚKU DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU
POŽIVATELŮ STAROBNÍHO, VDOVSKÉHO/VDOVECKÉHO, A INVALIDNÍHO DŮCHODU
Více informací dále.

Všeobecné podmínky a uznatelné výdaje

Opatření č. 1 - Podpora dětí:

 • Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na podporu:
  • dětí do dovršení věku 3 let,
  • dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby
 • Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti2 ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
 • Výše příspěvku na dítě činí 4 000 Kč.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)
 • Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení 8 let v tomto dotačním programu a v dotačním programu na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (3 - 19 let).

Opatření č. 2 - Podpora poživatelů důchodu:

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení3 nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši
  16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně, nebo
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami, a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

2 Společnou domácností je myšleno soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby. Společná domácnost zpravidla předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech (k naplnění jejích znaků proto nepostačují např. občasné návštěvy).
3 V případě, že poživatel důchodu pobírá příspěvek na bydlení, již nemusí prokazovat své celkové příjmy.

Společná pravidla:

 • Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ potvrzením z úřadu práce (příloha č. 6 Pravidel). U dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby, musí být pobírání příspěvku doloženo potvrzením od úřadu práce.
 • Nárok na podporu ze strany poživatelů důchodů je v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ prokazován potvrzením z úřadu práce.
 • Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporovaná osoba, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři žádosti o podporu.
 • Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:
  • u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) – potvrzení od zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný zdanitelný příjem,
  • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob – vyplněný přehled příjmů z daňového přiznání za rok 2021,
  • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) – potvrzení zaměstnavatele, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu,
  • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu – potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobíraného důchodu ke dni podání žádosti o podporu,
  • u rodičovského příspěvku – potvrzení úřadu práce o měsíční výši příspěvku,
  • u podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – potvrzení úřadu práce o měsíční výši podpory,
  • u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostního sboru atd.) - vyčíslení průměrné měsíční výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu na stanoveném formuláři.
 • Jednotlivé doložené příjmy budou vykázány na stanoveném formuláři žádosti o podporu, na kterém bude také potvrzeno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti. Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady.
 • Žádost o podporu podávají zákonní zástupci nebo poživatelé důchodu vždy prostřednictvím příslušné obce nebo města. Obce nebo města kontrolují, zda žadatelé o podporu splňují stanovené podmínky programu. Žádosti o podporu a podklady k nim jsou předkládány obci nebo městu. Tyto nejsou součástí žádosti o dotaci předkládané Jihočeskému kraji, ale při zachování všech podmínek GDPR zůstávají uloženy u žadatele pro případ kontroly po dobu 3 let od ukončení dotačního programu.
 • Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
 • Obce a města poskytují podporu formu peněžitého daru.
 • Termín podání žádosti do 21.10. 2022 na OÚ Staré Hobzí
 • Případné dotazy zodpovíme na Obecním úřadě:
  • Telefon: 384 497 136, 724 195 003,
  • E-mail: starosta@starehobzi.cz

Přílohy

Potvrzení příjmů - Úřad práce PDF

06_Potvrzení ÚŘADU PRÁCE .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B

Žádost o podporu a potvrzení čistého příjmu – dítě (0-3) PDF

07_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu_dítě (0-3).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B

Žádost o podporu a potvrzení čistého příjmu – sám důchodce PDF

08_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu_sám důchodce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B

Žádost o podporu a potvrzení čistého příjmu – důchodci společná žádost PDF

09_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu_důchodci_společná žádost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B

Výpočet příjmů z podnikání fyzická osoba podávající daňové přiznání PDF

10_výpočet příjmů z podnikání_fyzická osoba podávající daňové přiznání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B

Potvrzení příjmů - Úřad práce_Word

06_Potvrzení ÚŘADU PRÁCE .rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 120,41 kB

Žádost o podporu a potvrzení čistého příjmu - dítě (0-3)_Excel

07_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu_dítě (0-3).xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 32,79 kB

Žádost o podporu a potvrzení čistého příjmu – sám důchodce_Excel

08_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu_sám důchodce.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 31,58 kB

Žádost o podporu a potvrzení čistého příjmu – důchodci_společná žádost_ Excel

09_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu_důchodci_společná žádost.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 32,85 kB

Výpočet příjmů z podnikání fyzická osoba podávající daňové přiznání_Excel

10_výpočet příjmů z podnikání_fyzická osoba podávající daňové přiznání.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 17,14 kB
Datum vložení: 30. 9. 2022 12:03
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2022 12:52
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Mobilní rozhlas

 

Mapový portál

mapy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:4
TÝDEN:124
CELKEM:594618

Diskusní skupina Staré Hobzí


Mapa