Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plánování

Zastupitestvo obce Staré Hobzí dne 7.10.2013 vydalo a schválilo Územní plán Staré Hobzí, který nabyl účinnosti dne 23.10.2013. Územní plán zpracoval projektant Urbanistické středisko Brno spol. s r. o.

textová část

zde ke stažení

výkresy

hlavní výkres

koordinační výkres

širší vztahy

dopravní infrastruktura

technická infrastruktura-zás. plynem,el. energií, spoje

technická infrastruktura - odkanalizování

technická infrastruktura - zásobování vodou

výkres veřejně prospěšných staveb

výkres základního členění území

výkres předpokládaných záborů půdního fondu