Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášky obce
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Učinnost

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Noční klid

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - O místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatků za odvoz odpadů

Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o systému a třídění odpadů

obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku

 

 

13.9. 2019

1.1. 2020

1.1. 2020

1.1. 2020

1.1. 2020

 

   
   

 
 Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 110/2019 Sb. zpracování osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)