Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášky obce
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Učinnost

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Noční klid

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Noční klid

obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu

obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku

 

Vyhláška š. 1/2005 o komunálním odpadu

13.9. 2019

10.7. 2019

 

 

 

 

Vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích 1.1. 2004
Obecně závazná vyhláška ÚPO 1-2007  
Změna č. 2 ÚPO Staré Hobzí  
vyhláška č. 1-2012. o systému shromažďování ...... komunálního odpadu 1.1. 2013
vyhláška č. 2-2012.doc o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 1.1. 2013

 


Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník