Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Péče o krajinu

V protipovodňových opatřeních se ohrožené plochy podařilo zaset travinami.
V obecních lesích pravidelně vysazujeme meliorační stromy ( duby, buky,, jedle, javory, třešně, a.j.).
Obec má zpracován plán ÚSES na celé území.
Je zadán projekt na vybudování patnácti ekologických rybníků převážně v biokoridorech.

 

Péče o stavební fond

Kulturní památky obce: kostel, fara, farská zeď, hřbitov, 6 kapliček, 3 mlýny, 4 selská stavení, zámek, 5 soch svatých, kašna, zámecký park, lovecký zámeček, lihovar Janov.
Ke zlepšení vzhledu obce vytvořila obec "Fond rozvoje bydlení" Obce Staré Hobzí. Prostředky fondu se poskytují na účely, viz. příloha.

Péče o veřejné prostranství

O veřejné prostranství se starají převážně pracovníci pracující u obce, kteří jsou od úřadu práce na VPP. Obec má od úřadu práce 8 pracovníků.

Od roku 1999 byla vytvořena tato nová veřejná prostranství:

 • sportovní areál ve Vnorovicích + dětský koutek
 • areál u fotbalového hřiště + lesopark
 • koupaliště ve Starém Hobzí
 • sportovní areál se sociálním zařízením, lesoparkem a dětským koutkem ve Starém Hobzí (není dokončen). Na dokončení přislíbena dotace POV v částce 200.000,- Kč na rok 2004.
 • dotace na revitalizaci krajiny:
 • rekultivace skládky na stavební odpad
 • stromořadí kolem obecní silnice Janov - Nové Hobzí
 • výsadba stráně v Novém Hobzí
 • veřejné osvětlení
 • kabelová televize