Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Učinnost

 

obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu

obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku

 

Vyhláška š. 1/2005 o komunálním odpadu

 
Vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích 1.1. 2004
Obecně závazná vyhláška ÚPO 1-2007  
Změna č. 2 ÚPO Staré Hobzí  
vyhláška č. 1-2012. o systému shromažďování ...... komunálního odpadu 1.1. 2013
vyhláška č. 2-2012.doc o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 1.1. 2013

územní plán


Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Zápisy a usnesení OZ

 

2005

2006

zápis z 8. zasedání dne 21.3.2016

zápis z 9. zasedání zo dne 23.5.2016

zápis z 10. zasedání ZO dne 22.8.2016

zápis z 11. zasedání ZO dne 14.11.2016

zápis z 12. zasedání ZO dne 19.12.2016

     2017

zápis z 13. zasedání zo dne 14.3.2017

zápis ze 14. zo dne 12.6.2017

zápis z 15. zo dne 11.9.2017

 

 

 

 • Výběrová řízení

směrnice